15 February 2016

Raub - Kundang Patah CCRC

Raub - Kundang Patah CCRC (CURE & CARE REHABILITATION CENTER)

14 February 2016

Kayuhan Bunga Teratai


Gambar bunga teratai ini diambil dari blog burung saya pada March 23, 2009
Teratai, Lotus FlowersNelumbo nucifera (Gaertn.)
Teratai, Lotus Flowers Teratai, Lotus Flowers Teratai, Lotus Flowers